Sklenjen dogovor med kmeti in predstavniki Butal

Na današnjem sestanku so kmetje in vodilni predstavniki Butal sprejeli dva sklepa:

1. Vse zveri bodo preselili tja, kjer z njimi znajo sobivati – Ljubljana, Maribor in ostala urbana središča.

2. Ker je sklenjen kompromis za ohranitev zveri, bo za vse obvezen podpis peticije za ohranitev lubadarja v naših gozodovih. Podlubnik je uboga žival, ki je bil v gozdu milijone let pred nami.

Kot tak želimo, da se tudi ohrani!

#butale

Komentiraj

Add Comment